Zápis dětí do MŠ Zlechov

Sdělení k zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Zlechov

Na základně opatření MŠMT jsou upraveny podmínky letošního

ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLECHOV.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  1. Vyplní prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Zápis se uskuteční v termínu 5. 5. a 6. 5. 2020.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Podání přihlášky s dokladem o očkování a kopií rodného listu dítěte je možné bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Můžete tak učinit prostřednictvím emailu, poštou, nebo osobně do školy, kdy vhodíte přihlášku do poštovní schránky na budově základní školy. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole.

 

Přihláška i žádost jsou k dispozici na webových stránkách školy:  zszlechov.cz

Tiskopisy je možné si též vyzvednout ve vestibulu prodejny Jednota a na obecním úřadu.

Dotazy směřujte kdykoli na e-mail: belohradovaj@seznam.cz

Telefonicky lze konzultovat v době: 5.-6. května 2020 od 10 do 14 hodin.

K osobnímu jednání bude vedoucí učitelka  k dispozici po telefonické domluvě na čísle 731 918 351 .

Děkujeme za pochopení.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?