Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2019

Upozorňujme na blížící se termín podávání Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Zlechov na rok 2019.  Dle zásad o poskytování dotací čl. IV. odst. 2 je termín stanoven  do 15.11.2018.

Žádosti se podávají písemně a to poštou nebo prostřednictvím podatelny obce Zlechov na předepsaném tiskopise (přiložen v příloze).

Výši požadovaných finančních prostředků včetně způsobu využití vypisujte podrobněji – usnadní to rozhodování zastupitelstva obce.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?