Veřejná výzva- Úřad Městys Buchlovice hledá pracovníka

Městys Buchlovice vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka úřadu městyse, na pozici – samostatný odborný pracovník stavebního úřadu.

Pracovník bude zařazen do platové třídy 8 až 10 dle prokázané kvalifikace a odborné způsobilosti. Předpokládaný nástup je 1. dubna příp. 1. května 2021. První pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání 1 roku.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání – vysokoškolské nebo střední s maturitou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • osvědčení o odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu výhodou (lze doplnit)

a dále:

 • flexibilita
 • přesnost a spolehlivost
 • psychická odolnost
 • ochota se dále vzdělávat
 • komunikační schopnosti

Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 6 odst. 3 z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul
 2. datum a místo narození
 3. státní příslušnost
 4. místo trvalého pobytu
 5. číslo občanského průkazu
 6. datum a podpis

K přihlášce je podle § 6 odst. 4 z. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 19. 3. 2021 na adresu:

Úřad městyse Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Obálku označit slovy:            „pracovník stavebního úřadu“

Případné další informace – Ing. Miroslav Smatana, tel. 572 541 450, email: admin@buchlovice.cz 

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?