Veřejná sbírka na opravu fasády kostela sv. Anny a revitalizace zeleně a okolí

27

Název právnické osoby: obec Zlechov
Adresa sídla: Zlechov 540, 687 10 Zlechov
IČO: 00291609
Název sbírky: Oprava fasády kostela sv. Anny a revitalizace zeleně a okolí
Účel sbírky: Oprava fasády kostela sv. Anny a revitalizace zeleně a okolí
Termín: od 1. února 2022 na dobu neurčitou
Osvědčení č.j.: KULK 6852/2022 – Osvědčení o oznámení veřejné sbírky

USNESENÍ č. 340/2022 – Rozhodnutí Zastupitelstva obce Zlechov o vyhlášení veřejné sbírky

Způsoby provádění veřejné sbírky:
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v tomto oznámení
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Pobočka banky: KB Uherské Hradiště, Protzkarova 1220, 68601 Uherské Hradiště
Číslo účtu: 123-5782990207/0100 (transparentní účet*)

b) pokladničkami

Počet pokladniček: 3 kusy
Umístění pokladniček (příp. putovní pokladnička)
1.            Obecní úřad Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov
2.            Kostel sv. Anny, Zlechov 547, 6871 10 Zlechov

UPOZORNĚNÍ

* Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.

Online sledování transparentního účtu: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5782990207


Oprava fasády kostela sv. Anny

Výstavba kostela sv. Anny byla provedena v letech 1992 až 1994 společným úsilým dřívějších farníků Zlechova a přilehlých obcí. V roce 2018 bylo na ekonomické a pastorační radě ŘKF Zlechov rozhodnuto o započetí příprav opravy fasády kostela sv. Anny. Cenová nabídka na zpracování projektu, bez požadovaného statického průzkumu, činila cca 70.000,- Kč + DPH. Na základě této skutečnosti se farní rada ŘKF přiklonila k záměru oslovit přímo výrobce fasádních materiálů. Byla vybrána firma  Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám. 187/5, 602 00 Brno. Na základě provedené fotodokumentace stavby a místního šetření byl proveden technologický postup opravy fasády kostela. Samotná realizace opravy je rozdělena do 5 dílčích etap – JV, SZ, JZ, SV průčelí a kostelní věž. Celková plocha pro penetraci s dvojitým krycím nátěrem činí cca 900 m2, opravy poničené fasády do 10 %. Na části plochy bude proveden nátěr proti řasám a výztuž stěrkou vyztuženou sklotextilní tkaninou. Orientačně  vyčíslené náklady na opravu fasády: 1.550.000,- Kč  vč. DPH. Z této částky činí  opravy povrchů vnějších cca 950.000,- Kč a lešení cca 470.000,- Kč vč. DPH.

Revitalizace okolí kostela sv. Anny

Projektovou dokumentaci na regeneraci zeleně okolí kostela sv. Anny, ve dvou variantních řešeních, provedla firma  Gard&N – projektování a realizace zahrad, Uherské Hradiště. Orientačně vyčíslené náklady:  500.000,- Kč vč. DPH.

Výše uvedené akce nelze pokrýt jen z darů věřících a přislíbené dotace obce Zlechov. S žádostí o finanční výpomoc se obracíme na všechny občany naší obce, bývalé rodáky,  podnikatele i „přespolní“ spřízněné přátele naší myšlenky.

Všem, kteří podpoří naše úsilí a jakkoliv podpoří konání veřejné sbírky, předem děkujeme.                                                                     

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?