Upozornění pro občany – rekonstrukce silnice III/05018

Přechodná úprava provozu na silnici III/05018

Aktualizace harmonogramů rekonstrukce Silnice III/05018 ze dne 26.7.2018

Rozpis prací jednotlivých etap : 
Etapa I :  staničení 0,520 – 1,206 km bude probíhat za úplné uzávěry – Termín realizace : 12.3.2018 – 15.8.2018
  • Realizace splaškové kanalizace – pravá i levá strana komunikace – DOKONČENO
  • Realizace dešťové kanalizace a chodníků ČÁSTEČNĚ DOKONČENO
  • Odkop pro konstrukční vrstvy vozovky, zřízení uličních vpustí a dvojřádku z kostek, pokládka konstrukčních vrstev vč. podkladní a ložné vrstvy asfaltu – ČÁSTEČNĚ DOKONČENO
  • Pokládka kabelů VN, NN a VO – DOKONČENO

 

Etapa II : staničení 0,420 – 0,520 km, pracovní místo se semafory, realizace po půlkách – Termín realizace : 16.8.2018 – 19.9.2018
  • Realizace chodníků pro obec Zlechov
  • Odkop pro konstrukční vrstvy vozovky, zřízení uličních vpustí a dvojřádku z kostek, pokládka konstrukčních vrstev vč. podkladní a ložné vrstvy asfaltu
  • Pokládka kabelů VN,NN a VO

 

Etapa III : staničení 0,000 – 0,420 km, bude probíhat za úplné uzávěry – Termín realizace : 20.9. 2018 – 30.11.2018
  • Realizace chodníků
  • Odkop pro konstrukční vrstvy vozovky, zřízení uličních vpustí a dvojřádku z kostek, pokládka konstrukčních vrstev vč. podkladní a ložné vrstvy asfaltu
  • Pokládka kabelů VN,NN a VO
Změna termínů vždy vyhrazena

Vážení spoluobčané,

dne 19.3.2018 začnou po zimní přestávce stavební práce na rekonstrukci silnice III/05018 včetně přilehlých chodníků. Stavební práce budou rozděleny na III. etapy. V termínu od 19.3.2018 do 22.7.2018 proběhne realizace stavby v rámci I. etapy na vytyčené trase km 4,282 – 4,953 (viz. mapka – červeně označeno). Zahájení stavebních prací odstartuje v levé části ulice ve směru od Starého Města, kde se začne s rozebráním stávajícího chodníku, výstavbou nového včetně podkladních vrstev a následnou realizací silničních obrub, vjezdů k nemovitostem a komunikace. Po dokončení stavebních úprav levé strany bude následovat realizace části pravé. Poslední fází I. etapy bude pokládka finální vrstvy vozovky v celém úseku (od křižovatky Starého Města po obecní úřad).

Z tisku:

Upozornění pro občany!

Úsek I. etapy (km 4,282 – 4,953) bude realizován za úplné uzavírky části silnice III/05018. Vzhledem k této situaci je navržena objízdná trasa. Stavbou bude umožněn průjezd pouze autobusové dopravě a IZS. V případě potřeby a nutnosti naložení či vyložení, bude umožněn příjezd automobilů k nemovitostem. Žádáme občany, aby nevjížděli do prostoru stavby a neparkovali zde svá vozidla. Parkování automobilů bude možné na veřejných parkovištích.

Objízdná trasa bude vedena ze Starého Města po silnice I/50 ve směru na Buchlovice, následně svedena po silnici III/05018 směr Zlechov a bude vyznačena obousměrně.

V případě dotazů či nejasností, se prosím, obraťte na obecní úřad Zlechov nebo na telefonní číslo +420 725 121 076, případně email: starosta@obeczlechov.cz , podatelna@obeczlechov.cz. Kompletní dopravní značení je vyvěšeno na el. úřední desce.

Děkujeme všem občanům za trpělivost a prosíme o respektování vyznačeného dopravního značení po celou dobu realizace.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 501
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?