Upozornění pro občany – začátek rekonstrukce silnice III/05018 !!!

Přechodná úprava provozu na silnici III/05018

Vážení spoluobčané,

dne 19.3.2018 začnou po zimní přestávce stavební práce na rekonstrukci silnice III/05018 včetně přilehlých chodníků. Stavební práce budou rozděleny na III. etapy. V termínu od 19.3.2018 do 22.7.2018 proběhne realizace stavby v rámci I. etapy na vytyčené trase km 4,282 – 4,953 (viz. mapka – červeně označeno). Zahájení stavebních prací odstartuje v levé části ulice ve směru od Starého Města, kde se začne s rozebráním stávajícího chodníku, výstavbou nového včetně podkladních vrstev a následnou realizací silničních obrub, vjezdů k nemovitostem a komunikace. Po dokončení stavebních úprav levé strany bude následovat realizace části pravé. Poslední fází I. etapy bude pokládka finální vrstvy vozovky v celém úseku (od křižovatky Starého Města po obecní úřad).

Z tisku:

Upozornění pro občany!

Úsek I. etapy (km 4,282 – 4,953) bude realizován za úplné uzavírky části silnice III/05018. Vzhledem k této situaci je navržena objízdná trasa. Stavbou bude umožněn průjezd pouze autobusové dopravě a IZS. V případě potřeby a nutnosti naložení či vyložení, bude umožněn příjezd automobilů k nemovitostem. Žádáme občany, aby nevjížděli do prostoru stavby a neparkovali zde svá vozidla. Parkování automobilů bude možné na veřejných parkovištích.

Objízdná trasa bude vedena ze Starého Města po silnice I/50 ve směru na Buchlovice, následně svedena po silnici III/05018 směr Zlechov a bude vyznačena obousměrně.

V případě dotazů či nejasností, se prosím, obraťte na obecní úřad Zlechov nebo na telefonní číslo +420 725 121 076, případně email: starosta@obeczlechov.cz , podatelna@obeczlechov.cz. Kompletní dopravní značení je vyvěšeno na el. úřední desce.

Děkujeme všem občanům za trpělivost a prosíme o respektování vyznačeného dopravního značení po celou dobu realizace.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 501
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Hlášení škody v obci

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?