Představení obce

Zlechov

Obec Zlechov se rozprostírá podél Zlechovského potoka v nadmořské výšce 208 m a se sousední obcí Tupesy tvoří konurbaci. Zlechovský katastr má rozlohu 649 hektarů a v současnosti v něm žije 1697 obyvatel.

V katastru obce se nachází jedno z nejstarších slovanských sídlišť u nás. Našly se zde nálezy z paleolitu a neolitu. Obec vznikla pravděpodobně v průběhu 11. století. Nejstarší zmínka o obci však pochází teprve z roku 1207 a potvrzuje příslušnost vsi k velehradskému klášteru, který přinesl rozvoj řemesel, pokrokové způsoby obdělávání půdy a začal v našem kraji s pěstováním vinné révy, kterou řád potřeboval k bohoslužebným účelům. Název obce se odvozuje od „vsi lidí Zlechových“, ve 13. století se objevuje i varianta Lechov, tedy vesnice Lecha nebo Zlecha. Znak obce vychází ze staré obecní pečeti a z razítek obce a symbolizuje zemědělskou a vinařskou tradici. Tvoří jej zelený štít, v němž je vztyčený vinný hrozen na prohnutém stonku s jedním doleva svěšeným listem, provázený vpravo vinařským nožem a vlevo vztyčenou doleva obrácenou radlicí. Barva všech figur je stříbrná.

Nejstarší památkou v obci jsou Boží muka u silnice do Tupes postavená roku 1674. Dále pak barokní socha sv. Jana Nepomuckého na návsi před kostelem pocházející z roku 1733. Na poli směrem ke Starému Městu stával asi 1 m vysoký kamenný smírčí kříž pravděpodobně ze 17. století. Dnes je uložen ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Poměrně novou dominantou obce se stal kostel sv. Anny vysvěcený v roce 1994. Ve Zlechově u křižovatky komunikací na Tupesy a Břestek roste památný strom lípa malolistá s obvodem kmene 260 cm a výškou 20 m.

Výhodná poloha obce umožňuje výlety za poznáním po okolí. Obcí prochází cyklostezka vedoucí ze Starého Města, odkud pokračuje řada dalších cyklostezek a turistických tras. Další možností je pokračovat ze Zlechova přes Tupesy na Velehrad.

Nejvýznamnější tradiční akcí jsou říjnové Slovácké hody s právem, tzv. císařské. Název vznikl podle nařízení císaře Josefa II., který takto určil hodové zábavy pro vesnice bez místního kostela. V době Velikonoc ožívá Zlechov charakteristickými velikonočními zvyky, jako je „hrkání“ a „šlahačka“. Dalšími kulturními akcemi obce jsou plesy na začátku roku, košt vína a slivovice, stavění a kácení máje, Mikuláš, adventní koncert a řada dalších.

Kontaktní údaje:
Obec Zlechov
Zlechov 540
687 10 Zlechov

 

Telefon: 572 597 339, 725 121 076
E-mail: ou.zlechov@seznam.cz
Oficiální stránky obce: www.obeczlechov.cz

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?