AKTUALIZACE – Informace o rekonstrukci Silnice III/05018

Informace o rekonstrukci Silnice III/05018

Aktualizace 4.11.2018

Ve dnech 5.- 4.11 bude probíhat pokládka asfaltových vrstev. Z toho důvodu bude omezena doprava do ulice za Kostelem.

Dne 5.11.2018 bude probíhat rekonstrukce poslední části – strany vozovky.

Aktualizace 10.10.2018

Dne 15.10.2018 začne rekonstrukce posledního úseku od křižovatky na Tupesy po konec obce. Začátek začne na levé pravé straně ve směru od Starého Města. Tato poslední část rekonstrukce bude za úplné uzavírky.

Oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce silnice ve Zlechově v části od kostela směrem na Buchlovice bude tato úplně uzavřena v době od 20.10.2018 do 30.11.2018. Žádáme všechny řidiče, aby tuto úplnou uzavírku respektovali a umožnili tak hladký a rychlý průběh stavby.

Aktualizace 27.9.2018

Jízdní řády

Spoj č. 0800020 – Uherské Hradiště – Osvětimany

Spoj č. 0800030 – Uherské Hradiště – Boršice – Buchlovice – Stupava – Koryčany

Spoj č. 0800040 – Uherské Hradiště – Tupesy – Břestek – Buchlovice

V pondělí 8.10. 2018 proběhne pokládka živičných vrstev mezi odbočkami ke škole a na Tupesy ( po půlce bude povolen provoz ). Zároveň proběhne pokládka živičných vrstev vč. sanace na trase od hlavní cesty I/50 po zastávku Zlechov Olší – za provozu – v tento den se omezení nedotkne autobusové, ani automobilové dopravy.
V úterý 9.10 2018 proběhne pokládka finální živičné vrstvy v celé šířce vozovky mezi odbočkami ke škole a odbočkou na Tupesy – úplná uzavírka od 8:00 – 14:00.

Autobusy linky 800020 z Uherského Hradiště do Osvětiman pojedou po silnici I/50H a nebudou zajíždět do obce Zlechov. V čase úplné uzavírky od 8,00 do 14,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší a Zlechov,křiž. a Boršice,rozc. spojem 11 s odj. 9,27 hod., spojem 21 s odj. 10,27 hod., spojem 23 s odj. 12,18 hod., spojem 27 s odj. 13,42 hod.  a spojem 36 s odj. 9,29 hod., spojem 34 s odj. 11,12 hod., spojem 40 s odj. 13,10 hod., spojem 42 s odj. 13,35 hod.

Bude zajištěna autobusová doprava stavbou POUZE dvěma autobusy v čase 8,00 až 8,15 hod. z důvodu obsloužení zastávky Zlechov,křiž. a Zlechov,Olší spojem 17 s odj. 8,00-8,01 hod. a spojem 28 s odj. 8,11-8,12 hod.


Autobusy linky 800030 z Uherského Hradiště do Buchlovic pojedou po silnici I/50H a nebudou zajíždět do obce Zlechov. V čase úplné uzavírky od 8,00 do 14,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší a Zlechov,křiž.  spojem 21 s odj. 12,20 – 12,22 hod.


Autobusy linky 800040 z Uherského Hradiště do Buchlovic pojedou po silnici I/50H a budou zajíždět do obce Zlechov po silnici III/05018 ve směru od Buchlovic, ve Zlechově na křižovatce odbočí vlevo do obce Tupesy a dále budou pokračovat přes Břestek do Buchlovic. V čase úplné uzavírky od 8,00 do 14,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší ve směru Tam spojem 17 s odj. 8,45 hod., spojem 19 s odj. 10,30 hod., spojem 21 s odj. 12,40 hod., spojem 27 s odj. 13,54 hod. a ve směru Zpět spojem 26 s odj. 9,21 hod., spojem 32 s odj. 10,43 hod., spojem 68 s odj. 11,42 hod., spojem 34 s odj. 13,08 hod. a 40 s odj. 13,37 hod.

Bude zajištěna autobusová doprava stavbou POUZE jednomu autobusu v čase 8,00 až 8,18 hod. z důvodu obsloužení zastávky Zlechov,křiž. a Zlechov,Olší spojem 24 z Buchlovic do Uh.Hradiště v čase 8,16 – 8,18 hod.

Ve středu 10.10.2018 proběhne pokládka finální živičné vrstvy od hlavní cesty I/50 po zastávku Zlechov Olší, na celou šířku vozovky –  úplná uzavírka od 6:00 – 19:00

Autobusy linky 800020 z Uherského Hradiště do Osvětiman pojedou po silnici I/50H a nebudou zajíždět do obce Zlechov. V čase úplné uzavírky od 6,00 do 19,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší a Zlechov,křiž. a Boršice,rozc. ve směru Tam spojem 1 s odj. 6,57 hod., 17 s odj. 8,00 hod., 11 s odj. 9,27 hod., 21 s odj. 10,27 hod., 23 s odj. 12,18 hod., 27 s odj. 13,42 hod., 31 s odj. 14,40 hod., 39 s odj. 15,49 hod., 45 s odj. 16,39 hod., 47 s odj. 17,41 hod., 51 s odj. 18,41 hod. a ve směru Zpět spojem 22 s odj. 7,19 hod., 20 s odj. 7,18 hod., 28 s odj. 8,11 hod., 36 s odj. 9,29 hod., 34 s odj. 11,12 hod., 40 s odj. 13,10 hod., 42 s odj. 13,35 hod., 44 s odj. 14,30 hod., 50 s odj. 15,30 hod., 56 s odj. 16,06 hod., 62 s odj. 17,42 hod., 66 s odj. 18,28 hod.

Bude zajištěna autobusová doprava stavbou POUZE třemi autobusy v čase 6,00 až 6,30 hod. z důvodu obsloužení zastávky Zlechov,křiž. spojem 7 v čase odj. 6,09 hod., spojem 9 s odj. 6,27 hod. a spojem 6 s odj. 6,29 hod. ze zast. Zlechov,křiž. a s odj. 6,30 hod. ze zast. Zlechov,Olší.


Autobusy linky 800030 z Uherského Hradiště do Buchlovic pojedou po silnici I/50H a nebudou zajíždět do obce Zlechov. V čase úplné uzavírky od 6,00 do 19,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší a Zlechov,křiž. a Boršice,rozc. ve směru Tam spojem 23 s odj. 7,33 hod., 21 s odj. 12,22 hod., 31 s odj. 15,00 hod., 35 s odj. 15,22 hod. a ve směru Zpět spojem 24 s odj. 7,18 hod., 54 s odj. 15,36 hod.

Bude zajištěna autobusová doprava stavbou POUZE třemi autobusy v čase 6,00 až 6,30 hod. z důvodu obsloužení zastávky Zlechov,křiž. a Zlechov,Olší spojem 14 v čase odj. 6,07-6,08 hod. a spojem 18 s odj. 6,26-6,28 hod.


Autobusy linky 800040 z Uherského Hradiště do Buchlovic pojedou po silnici I/50H a budou zajíždět do obce Zlechov po silnici III/05018 ve směru od Buchlovic, ve Zlechově na křižovatce odbočí vlevo do obce Tupesy a dále budou pokračovat přes Břestek do Buchlovic. V čase úplné uzavírky od 6,00 do 19,00 hod. nebude obsloužena zastávka Zlechov,Olší ve směru Tam spojem 11 s odj. 6,48 hod., 7 s odj. 6,55 hod., 13 s odj. 7,13 hod., 17 s odj. 8,45 hod., 19 s odj. 10,30 hod., 21 s odj. 12,40 hod., 27 s odj. 13,54 hod., 29 s odj. 14,26 hod., 37 s odj. 14,50 hod., 39 s odj. 15,23 hod., 41 s odj. 15,51 hod., 57 s odj. 16,30 hod., 47 s odj. 16,59 hod., 49  s odj. 17,38 hod., 53 s odj. 18,29 hod. a ve směru Zpět spojem 42 s odj. 7,09 hod., 30 s odj. 7,18 hod., 24 s odj. 8,16 hod., 26 s odj. 9,21 hod., 32 s odj. 10,43 hod., 68 s odj. 11,42 hod., 34 s odj. 13,08 hod., 40 s odj. 13,37 hod., 44 s odj. 14,23 hod., 50 s odj. 15,13 hod., 48 s odj. 15,18 hod., 52 s odj. 15,52 hod., 54 s odj. 16,43 hod., 56 s odj. 17,36 hod., 58 s odj. 18,22 hod.

Bude zajištěna autobusová doprava stavbou POUZE dvěma autobusy v čase 6,00 až 6,33 hod. z důvodu obsloužení zastávky Zlechov,křiž. a Zlechov,Olší spojem 51 s odj. 6,32-6,33 hod. a spoj 18 s odj. 6,17 -6,19 hod.

 

Dále upozorňujeme občany, že z důvodu výstavby parkoviště jsou kontejnery na tříděný odpad dočasně přemístěny na horní parkoviště nad OÚ.

Děkujeme za pochopení.

 

Aktualizace 14.9.2018

dne 19.9.2018 bude kyvadlový provoz přemístěn na levou/opravenou stranu ve směru od Starého Města. Začnou práce na pravé straně u nákupního střediska Jednota, tyto práce budou předběžně dokončeny 10.10.2018, kdy proběhne pokládka obrusné-finální vrstvy od křižovatky ulice Školní po křižovatku na Tupesy. 

Dne 11.10.2018 začne rekonstrukce posledního úseku od křižovatky na Tupesy po konec obce. Začátek začne na levé straně ve směru od Starého Města. Tato poslední část rekonstrukce bude za úplné uzavírky.

Dne 18.9.2018 začnou také práce na opravě vozovky v části obce Olší (od křižovatky výjezdu od Starého Města po ulici ke Hřišti). Dojde k celoplošnému vyfrézování stávajícího povrchu a k sanaci poškozených míst. Finální vrstva bude provedena do 10.10.2018 současně s finálním povrchem ve středu obce. Při rekonstrukci této části dojde k menšímu omezení na pracovních místech. Provoz bude bez omezení.

Aktualizace 16.8.2018

Dne 16.8.2018 začala II. etapa rekonstrukce silnice. Provádí se úsek mezi ulicí Školní a křižovatkou na Tupesy. Provoz je řízen semafory. První práce začaly na levé straně ve směru od Starého Města a k průjezdu je využíván pravý pruh stávající vozovky. Plánované dokončení této II. etapy je předběžně naplánováno na 19.9.2018. V první etapě se dokončují chodníky a v příštím týdnu budou dokončeny asfaltové vrstvy u sjezdů na místní komunikace. Doporučujeme všem občanům, kteří jdou nakupovat do nákupního střediska Jednota, aby využili chodník okolo parčíku OÚ, stejně tak parkování u OÚ. Děkujeme

AKTUALIZOVÁNO DNE 8.8.2018

ve čtvrtek 9.8.2018 od 7:30 a v pátek 10.8.2018 dopoledne bude dočasně uzavřena křižovatka v Olších směrem ke hřišti (projetí je možné kolem bowlingu). V pátek bude celý den omezen provoz v celém opravovaného úseku (dostupný v pozdních odpoledních hodinách). V pondělí 13.8.2018 a úterý 14.8.2018 bude uzavřen celý levý rekonstruovaný úsek z důvodu realizace podkladních vrstev. Ve středu 15.8.2018 od 6:00 až čtvrtka 16.8.2018 do 6:00 kompletně uzavřen celý úsek I. etapy rekonstrukce. Proto žádáme občany, aby parkovali mimo tento úsek. V případě jakýchkoliv informací se obracejte na OÚ. Děkujeme za pochopení.

Dne 15.8.2018 od 6:00 do čtvrtka 6:00 (první ranní autobusy již pojedou obnovenou zastávkou Olší) bude dočasně zrušena zastávka Olší. Obslužná zastávka bude Zlechov, křižovatka.

Hlášení rozhlasu:

——-

Vážení občané,

ve dnech od 13. do 15. srpna bude provedena pokládka podkladní a obrusné živičné vrstvy na opravovaném úseku Silnice III/05018. Z toho důvodu bude omezen vjezd do některých částí úseku. Ve středu 15. srpna bude provedena finální obrusná vrstva celého úseku silnice a z toho důvodu bude úplně uzavřena silnice pro všechny automobily, autobusy a také IZS. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby v tento den využili parkování v místech mimo opravovaný úsek viz nákres v mapě. V případě nutnosti bude možnost parkování na krajnici vozovky před začátkem opravovaného úseku. Děkujeme za pochopení a poslední kompletní omezení v tomto opravovaném úseku.

Dále prosíme občany, aby nově vybudované chodníky nevyužívali jako komunikaci, stejně tak na nich nestáli svými automobily. Děkujeme.

Ulice za Hospodou + Olší – dotčeno – rekonstrukce křižovatky, parkování podél silnice před opravovaným úsekem a za Olšankou. V případě nutnosti projetí parkem kolem cukrárny u Chrástků.

Ulice Horní a Dolní Jamy – dotčeno – rekonstrukce křižovatky + opravovaný úsek – parkování před OÚ. V případě nutnosti Možnost objížďky kolem Poláškového a Paškového, výjezd nad OÚ směr Řadovky.

 

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?