Odpadové hospodářství

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Plán zametání MK

Plán zametání pro rok 2017 

Plán zametání pro rok 2016

Plán zametání pro rok 2015

Plán sběru odpadu v obci Zlechov pro rok 2017

Velkoobjemový sběr a nebezpečný sběr je naplánován – bude upřesněno na úřední desce pro dané období.

Harmonogram vývážení kontajnerů v obci Zlechov pro rok 2017 – papír
Harmonogram vývážení kontajnerů v obci Zlechov pro rok 2017 – plast a sklo směsné
Harmonogram vývážení kontajnerů v obci Zlechov pro rok 2016 – papír

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty

Sběr velkoobjemového odpadu papíru, textilu, dřeva, plastů, kovů a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad provádí denně také Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov – Křížné cesty. Každý občan Zlechova zde může po předložení občanského průkazu ročně uložit ZDARMA maximálně 200 kg odpadu na osobu.

provozuje OTR Recycling s.r.o.
Mikroregion Buchlov tvoří 14 obcí:
Boršice, Modrá, Stupava, Břestek, Osvětimany, Tupesy, Buchlovice, Salaš, Velehrad, Hostějov, Staré Hutě, Zlechov, Medlovice, Stříbrnice

Po předložení občanského průkazu mají možnost občané těchto obcí využít odevzdání
těchto odpadů do limitu 200 kg/os na rok ZDARMA:

 • objemný odpad (komunální)
 • velkoobjemový odpad
 • bioodpad – biologicky rozložitelný odpad z domácností a ze zahrad – větve, listí, tráva,
  plevel apod.
 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.
 • sklo – bílé, barevné, luxfery
 • plasty – igelity, PET lahve, ostatní plasty
 • pneumatiky
 • dřevo – větve, dřevotříska, okna
 • polystyren – bílý, barevný

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

 • kovy
 • elektroodpad
 • o větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlné trouby, sekačkyo menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky
 • o zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.
 • o baterie – monočlánky, autobaterie aj.

Za úplatu bez předložení občanského průkazu:

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.
 • beton – čistý bez příměsi
 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení

Nebereme nebezpečný odpad:

 • eternit
 • barvy atd.

Sběrný dvůr Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov

KONTAKT
Mobil: 731 506 341
Telefon: 572 595 058
E-mail: kompostarna@otrrecycling.cz
Provozní doba
Letní provoz (1. 3. – 31. 10.)
Po – Pá 6:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

Zimní provoz (1. 11. – 28. 2.)
Po – Pá 6:30 – 16:00
So 8:00 – 12:00 – za nepříznivého počasí zavřeno
(vysoká pokrývka sněhu, husté a souvislé sněžení či velké náledí) – v případě pochybností nás
kontaktujte.

Více informací o sběrném dvoře

Odběr elektroodpadu ZDARMA ve sběrném dvoře

 

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 501
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?