Odpadové hospodářství

Plán svozu tříděného (pytlového sběru)

 

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Plán zametání MK

Plán zametání pro rok 2017 

Plán zametání pro rok 2016

Plán zametání pro rok 2015

 

BIOKOMP s.r.o., sběrný dvůr a kompostárna Křížné cesty Buchlovice

Platný ceník BIOKOMP: ceník-2021

PROVOZNÍ DOBA:

Provoz letní (1.4. – 31.10.):   po – pá 7,00 – 17,00    so 8,00 – 12,00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.): po – pá 7,00 – 16,00    so 8,00 – 12,00

KONTAKTY:

PŘEVZETÍ ODPADU:                                                                                                                 

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov převezme odpad od občanů těchto obcí (s trvalým bydlištěm):

Boršice Medlovice Staré Hutě Velehrad
Břestek Modrá Stříbrnice Zlechov
Buchlovice Osvětimany Stupava Újezdec
Hostějov Salaš Tupesy

POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru:

 • V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
 • Předložit občanský průkaz (provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. opíše nezbytné údaje, které předává obcím, po 3 měsících se tyto údaje v BIOKOMP skartují).
 • Na silniční váze se odpad zváží.
 • Třídění odpadu proveďte nejlépe už doma.
 • Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
 • Respektujte pokyny obsluhy sběrného dvora.

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu převzaty ZDARMA:

Název odpadu osoba/rok
Směsný odpad do 200 kg
Pneumatiky 4 ks
Stavební suť do 200 kg

Občané jiných obcí (mimo Mikroregion Buchlov), příp. organizace, firmy za svůj odpad platí vždy (kromě některých druhů – viz dále).

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

 • komunální odpad,
 • velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,
 • bioodpad – listí, tráva, plevel, seno, sláma..,
  • větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu,
 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.
 • sklo – bílé, barevné, tabulové,
 • plasty – fólie, PET lahve, ostatní plasty,
 • pneumatiky – bez disku i s diskem
 • dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, okna a dveře bez zasklení,
 • polystyren – bílý čistý, barevný, příp. i znečištěný

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

 • kovy,
 • elektroodpad,
 • větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlnnné trouby, sekačky,
 • menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky,
 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,
 • baterie – monočlánky, autobaterie aj.,

Za úplatu bez předložení občanského průkazu:

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.,
 • beton – čistý bez příměsi,
 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení.

PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

 • pouze příležitostný (náhodně vzniklý),
 • ke sběru větších množství využívejte zásadně systém mobilního sběru – viz www.biokomp.cz (plán svozu NO v obcích).

 

 

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 399
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?