Odpadové hospodářství

VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2021 – OBEC ZLECHOV

Poplatek za účast v odpadovém hospodářství obce Zlechov pro rok 2022

Výše poplatku je obecně stanovena na 700 Kč. Osoby a domácnosti zapojené do Motivačně evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH) obce Zlechov od začátku října do konce prosince 2021 mohly sbírat eko-body, které se na konci roku proměnily ve slevu na poplatku pro rok 2022. Hodnotu jednoho eko-bodu stanovilo zastupitelstvo obce na 10 Kč.

Slevu na poplatku a přesnou výši poplatku pro rok 2022 po odečtení slevy zjistíte nejlépe, když se přihlásíte do svého účtu na https://www.mojeodpadky.cz/

Plán svozu tříděného (pytlového sběru)

Vážení spoluobčané,

místní poplatek za komunální odpad se platí vždy pro období od 1. ledna do 31. prosince. Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v obci Zlechov nebo majitel stavby určené k bydlení, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek se platí na účet obce číslo 3121721/0100 nebo osobně na pokladně obecního úřadu.

Způsob úhrady místního poplatku

 • Převodním příkazem, variabilní symbol je číslo popisné
 • Hotově na pokladně obecního úřadu

Výběr poplatků bude zahájen od 1.2.2022. Splatnost poplatku je do 30. dubna.

Pro rok 2022 je stanovena sazba poplatků takto:

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Plán zametání MK

Plán zametání pro rok 2017 

Plán zametání pro rok 2016

Plán zametání pro rok 2015

 

BIOKOMP s.r.o., sběrný dvůr a kompostárna Křížné cesty Buchlovice

Platný ceník BIOKOMP: ceník-2021

PROVOZNÍ DOBA:

Provoz letní (1.4. – 31.10.):   po – pá 7,00 – 17,00    so 8,00 – 12,00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.): po – pá 7,00 – 16,00    so 8,00 – 12,00

KONTAKTY:

PŘEVZETÍ ODPADU:                                                                                                                 

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov převezme odpad od občanů těchto obcí (s trvalým bydlištěm):

Boršice Medlovice Staré Hutě Velehrad
Břestek Modrá Stříbrnice Zlechov
Buchlovice Osvětimany Stupava Újezdec
Hostějov Salaš Tupesy

POVINNOSTI původce odpadů na sběrném dvoru:

 • V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
 • Předložit občanský průkaz (provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. opíše nezbytné údaje, které předává obcím, po 3 měsících se tyto údaje v BIOKOMP skartují).
 • Na silniční váze se odpad zváží.
 • Třídění odpadu proveďte nejlépe už doma.
 • Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
 • Respektujte pokyny obsluhy sběrného dvora.

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu převzaty ZDARMA:

Název odpadu osoba/rok
Směsný odpad do 200 kg
Pneumatiky 4 ks
Stavební suť do 200 kg

Občané jiných obcí (mimo Mikroregion Buchlov), příp. organizace, firmy za svůj odpad platí vždy (kromě některých druhů – viz dále).

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

 • komunální odpad,
 • velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,
 • bioodpad – listí, tráva, plevel, seno, sláma..,
  • větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu,
 • papír – noviny, časopisy, kartony aj.
 • sklo – bílé, barevné, tabulové,
 • plasty – fólie, PET lahve, ostatní plasty,
 • pneumatiky – bez disku i s diskem
 • dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, okna a dveře bez zasklení,
 • polystyren – bílý čistý, barevný, příp. i znečištěný

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

 • kovy,
 • elektroodpad,
 • větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. televize, pračky, sporáky, lednice, mikrovlnnné trouby, sekačky,
 • menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, konvice, žehličky,
 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,
 • baterie – monočlánky, autobaterie aj.,

Za úplatu bez předložení občanského průkazu:

 • suť – směs z cihel, omítky, betonů, hlíny ap.,
 • beton – čistý bez příměsi,
 • zemina – čistá nebo s příměsí kamení.

PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

 • pouze příležitostný (náhodně vzniklý),
 • ke sběru větších množství využívejte zásadně systém mobilního sběru – viz www.biokomp.cz (plán svozu NO v obcích).

 

 

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?