Odpadové hospodářství

Poplatek za účast v odpadovém hospodářství obce Zlechov pro rok 2023

Výše poplatku je obecně stanovena na 700 Kč. Osoby a domácnosti zapojené do Motivačně evidenčního systému odpadového hospodářství (MESOH) obce Zlechov od začátku října do konce září mohly sbírat eko-body, které se na konci roku proměnily ve slevu na poplatku pro rok 2023. Hodnotu jednoho eko-bodu stanovilo zastupitelstvo obce na 10 Kč.

Slevu na poplatku a přesnou výši poplatku pro rok 2023 po odečtení slevy zjistíte nejlépe, když se přihlásíte do svého účtu na https://www.mojeodpadky.cz/

Plán svozu tříděného (pytlového sběru)

Vážení spoluobčané,

místní poplatek za komunální odpad se platí vždy pro období od 1. ledna do 31. prosince. Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v obci Zlechov nebo majitel stavby určené k bydlení, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatek se platí na účet obce číslo 3121721/0100 nebo osobně na pokladně obecního úřadu.

Způsob úhrady místního poplatku

 • Převodním příkazem, variabilní symbol je číslo popisné
 • Hotově na pokladně obecního úřadu

Výběr poplatků bude zahájen od 1.2.. Splatnost poplatku je do 30. dubna.

Pro rok 2023 je stanovena sazba poplatků takto:

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

Zpravodaj Mikroregionu Buchlov

 

BIOKOMP s.r.o., sběrný dvůr a kompostárna Křížné cesty Buchlovice

od ledna 2022 můžete odevzdat:

ZDARMA neomezené množství komunálního odpadu z domácnosti na Váš občanský průkaz (pouze občané obcí mikroregionu Buchlov):

 • tříděné odpady – papír, sklo, dřevo, plasty, bioodpady, zemina a kameny,
 • objemný odpad – čalouněný nábytek, kočárky, koberce, matrace atd.
  Poznámka: – odpady z podnikatelské činnosti se NEpřijímají ZDARMA

PNEUMATIKY a ELEKTROODPAD se přebírá ZDARMA v rámci zpětného odběru zdarma BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ.
Další odpady – včetně např. STAVEBNÍCH převezme společnost BIOKOMP s.r.o. dle platného ceníku i od občanů obcí mikroregionu Buchlov.

POVINNOSTI původce odpadů:

 • V kanceláři evidence nejdříve ohlásit druh přiváženého odpadu.
 • Občané mikroregionu Buchlov předloží občanský průkaz ke kontrole totožnosti. Provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. – referent evidence do programu v PC zapíše příjmení a jméno občana, číslo popisné (požadavek obcí).
 • Ostatní původci odpadu předloží dokumentaci odpadu dle vyhl. 273/2021 Sb.
 • Na silniční váze se odpad zváží.
 • Roztřídění odpadu je třeba provést už doma, dotřídění pak na sběrném dvoru.
 • Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
 • Je třeba respektovat pokyny z kanceláře evidence a obsluhy sběrného dvora.

PROVOZNÍ DOBA:
Provoz letní (1.4. – 31.10.): po – pá: 7,00 – 17,00 sobota: 8,00 – 12,00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.): po – pá: 7,00 – 16,00 sobota: 8,00 – 12,00

KONTAKTY:
– tel.: kancelář evidence 572 595 058, mobil: 731 506 341,
– email: kompostarna@biokomp.cz,
– www.biokomp.cz

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

 • objemný odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,
 • bioodpad – měkký – listí, tráva, plevel, seno, sláma. – větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu (je nutné tento odpad nejdřív podrtit),
 • papír – karton, tiskoviny, netříděný,
 • sklo – bílé, barevné, tabulové,
 • dřevo – čisté, masív (desky, trámy, dřevěné palety, masívní nábytek apod. – bez vrstev syntetických nátěrů)
 • dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, lamino, okna a dveře bez zasklení (je možnost na sběrném dvoře vlastnoručně vytlouct). ▪ plasty – fólie čiré a barevné (jen čisté), – PET lahve čiré, zelené, modré, mix, – polystyren čistý – bílý i barevný, kuličkový (ne lisovaný), – polystyren mírně ušpiněný – bílý i barevný, kuličkový (ne lisovaný), – pevný plast I. – přepravky, kanystry, bečky… – pevný plast II. – květináče kromě černých, nádobky od nápojů a jídla (červené kečupové, od jogurtu…)
 • nebezpečné odpady – jen některé druhy pouze od občanů obcí mikroregionu Buchlov.
 • kovy – výhradně zdarma

Zdarma bez předložení občanského průkazu – zpětný odběr:

 • elektroodpad – větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. pračky, sporáky, lednice a mrazničky (jen kompletní, s motorem), elektroodpad – menší elektrospotřebiče – televize, PC, monitory, rádia, mikrovlnné trouby, sekačky, kabely aj., vysavače, konvice, žehličky,
 • zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,
 • baterie – monočlánky, ▪ pneumatiky

Seznam obcí mikroregionu Buchlov: Boršice Medlovice Staré Hutě Velehrad Břestek Modrá Stříbrnice Zlechov Buchlovice Osvětimany Stupava Újezdec Hostějov Salaš Tupesy

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?