Než nám bude šest, objevíme svět

„Než nám bude šest, objevíme svět – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ Zlechov“

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mpz.cz

V průběhu roku 2019 byla v areálu zahrady MŠ Zlechov zrealizována nová zahrada a hřiště v přírodním stylu. Realizace projektu s názvem „Než nám bude šest, objevíme svět – zahrada a hřiště v přírodním stylu MŠ Zlechov“ byla možná díky podpoře poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Výzvy č. 16/2017 Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Realizací projektu došlo k vazbě na stávající strategii Školního vzdělávacího programu. Byl splněn základní záměr projektu – byla přetvořena stávající – k výuce EVVO nevyhovující školní zahrada, na přírodní učebnu a hřiště.

Bylo vybudováno vhodného technické a didaktické zázemí pro environmentální výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřské škole Zlechov – vytvořeno prostředí pro volnou kreativní hru, které dětem umožní sbírat zkušenosti při hře s vodou, zemí, vzduchem a tvořivým materiálem, přirozeným způsobem rozvíjet sociální kontakty a dostatkem pohybu zajistit správný vývoj smyslové a pohybové koordinace dětí.

Bylo vybudováno dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu s koncepcí vycházející ze Školního vzdělávacího programu. Koncept projektu pak vycházel z celoročního vzdělávacího programu pro 1. třídu „Poznáváme svět s motýlky“ a z celoročního vzdělávacího programu pro 2. třídu „Poznáváme svět se sluníčkem“. Tyto jsou vymezeny ve vzdělávacím obsahu ŠVP. Přírodní dětské hřiště a zahrada umožňují dětem aktivní poznávání přírodního prostředí, vlivu přírody na člověka a důvodů ochrany životního prostředí.

Po ukončení realizace projektu byla neprodleně započata aktivní výuka v přírodním prostředí s koncepcí vycházející ze ŠVP. Ekologickým přínosem je zde upevňování citových vztahů dětí k rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec – děti chápou lépe svět kolem nás, jsou tak vedeny k sounáležitosti s místem a děním, kde mateřská škola sídlí.

Zahrada je tedy po realizaci projektu smysluplně využívána k výuce EVVO dětí přímo v přírodním prostředí, díky čemuž získají praktické poznatky o přírodních dějích. Projekt je dlouhodobě využitelný a udržitelný.

Realizací projektu byly dosaženy předpokládané výsledky projektu – splněny základní závazky a další povinnosti příjemce podpory.

  • byla provedena úprava zahrady MŠ Zlechov na ploše 313 m2,
  • bylo nainstalováno 12 objektů,
  • byly uspořádány  participační aktivity.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?