Mimořádné opatření – uzavření ZŠ a MŠ, knihovny, omezení bohoslužeb – aktualizace 20.3.2020

AKTUALIZACE 23.3.2020

S účinností od 23.3.2020 jsou pozastaveny přímé platby od občanů za svoz TDO, psů a hrobových míst. Splatnost místních poplatků je prodloužena do 30.6.2020. Veškeré platby lze provádět pouze bezhotovostně zasláním na bankovní účet 3121721/0100 (Komerční banka, a.s.).

Služby CZECH POINT budou vyřizovány pouze občanům s TP v obci Zlechov.

Vzhledem k mimořádné situaci je provozní doba na kompostárně a sběrném dvoře v Buchlovicích od pondělí 23.2.2020 upravena takto: – po – pá:  7.00 – 15.30 hodin- sobota:  ZAVŘENO

AKTUALIZACE 20.3.2020

Vážení spoluobčané,

vláda od pátku 20.3.2020 nařídila ZÁKAZ všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Dále prosíme rodiče, aby poučili své děti o mimořádném opatření: nošení roušky, šály a zejména o shromažďování na veřejných místech.

Roušky na obličej
Děkujeme všem za ušití a poskytnutí roušek pro ochranu obličeje. Dále všem, kteří nabízí pomoc materiální a jinou pomoc.

Roušky jsou k vyzvednutí v prodejně Jednoty nebo na Obecním úřadě na chodbě, kde jsou postupně doplňovány.
Děkujeme také všem, kteří šijí roušky a rozdávají je mezi své známé. Obec zajišťuje dodávku roušek všem svých občanům, k dnešnímu dni byly ušité roušky rozdány všem všem od 70 let věku. Celkem bylo k 20.3.2020 rozdáno občanům přibližně 350 roušek.

Rozvážka obědů
Václav Hrabec s. r. o, Velehrad nabízí dodávání jednorázově balených obědů určených k přímé spotřebě. Kontakt pro objednání: 606 785 047, 602 723 117, 723 046 334

Oznámení farního úřadu

Na základě rozhodnutí vlády se vylučují věřící ze mší svatých. Mše svaté budou odslouženy soukromě na zapsané úmysly. Přítomnost věřících na mších svatých se ruší.

V neděli bude věřícím umožněna individuálně s rouškou a s náležitým odstupem svátost smíření. Proběhne v kostele ve Zlechově od 8.30 do 9.00 hodin v kostele, kde je uzavřená zpovědnice.

Individuální možnost podání svatého přijímání bude umožněna v kostele v neděli 22. března po mši svaté. Snažíme se zajistit sledování této mše ze zlechovského kostela online na kanále youtube.

O možnosti sledování mše svaté bude informováni na stránkách farnosti a obecním rozhlasem.

Farnost Zlechov informuje o možnosti sledovat bohoslužby on-line přes kanál You Tube.

https://www.youtube.com/channel/UChTa6_fRXHolO9ASx_CNs2A/featured.

P.Chmelař prosí o  vyhlášení rozhlasem. Dej odkaz i na  na web obce. Děkuji. Snad to seniorům někdo pustí.

Informace se ke mně dostala až nyní a obratem ji přeposílám.

Více na http://www.farnostzlechov.cz

—————————————————————————————————————–

Vážení spoluobčané,

dle nového nařízení vlády je s účinností od půlnoci ze středy 18.3.2020 na čtvrtek 19.3.2020 do odvolání zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry (například: autobusové zastávky, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, cyklostezky atd.).

Informace k dopravě

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezením pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude s platností od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách. Dále může dojít k zastavení nebo omezení spojů jedoucí do Brna a Ostravy. Rada Zlínského kraje rozhodla o tom, že jízdné zdarma bude v linkových autobusech od 18.3. prozatím do 24.3. 2020. Dále pak se bude nastupovat pouze zadními dveřmi. Podmínkou cestování je, aby si cestující chránili ústa a nos rouškami, či improvizovanou rouškou – např. šálem

Dále prosíme všechny dobrovolníky, kteří by nám pomohli se šitím ochranných roušek. Pokud máte někdo roušky již ušité a můžete je nabídnout, ozvěte se, ihned přijedeme. Snažíme se také sehnat materiál na šití těchto roušek, a proto žádám všechny, kdo umí alespoň trochu šít, aby se přihlásili a pomohli. Tyto roušky bychom rádi nabídli našim starším občanům a těm, kteří nemají možnost si roušku vyrobit. Pokud máte zájem o roušku, obraťte se opět na OÚ a roušku dodáme. Předat již vyrobené roušky můžete přímo na chodbě OÚ.

Opět připomínáme, že nabízíme ve výjimečných a odůvodněných případech, a to z důvodu imobility či zdravotního omezení, možnost nákupu potravin a léků s donáškou do domácnosti.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 572 597 339, 725 121 076 nebo emailu: podatelna@obeczlechov.cz

Děkujeme všem, kteří nám pomůžou

 

FARNOST ZLECHOV
Informace od otce Chmelaře

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydává FARNOST ZLECHOV následující rozhodnutí:

Od čtvrtku 12. března 2020 od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti pro širší veřejnost. Mše svaté budou slouženy pouze pro rodiny, které mají zapsaný úmysl mše svaté na daný termín. Počet účastníků může být do počtu 25 osob. Duchovní obnova byla zrušena. Modlitby matek budou probíhat v obvyklém čase s možností podání svatého přijímání.

Po dobu trvání mimořádných opatření je udělen dispens od osobní účasti na mši svaté. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

ZVLÁŠŤ ŽÁDÁME SENIORY, aby Ježíše Krista přijímali duchovně a mše svaté se účastnili prostřednictvím televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích.

Pořad bohoslužeb s úmysly mší svatých bude vyvěšen na nástěnce a na webových stánkách farnosti.

Nejbližší termíny bohoslužeb:

Sobota 14.3.2020 v 17.00 hodin – pouze pro rodinu Chlachulovu a Vlčkovu

Neděle 15.3.2020 v8.30 hodin – pouze pro účastníky křtu a rodinu Vávrovu a Bartošíkovu

Více na webu farnosti Zlechov
—————————————————————————————————————–
UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Podle nařízení vlády České republiky ze dne 12.3.2020 se až do odvolání pro veřejnost knihovna uzavírá.

—————————————————————————————————————–

Vážení spoluobčané,
vyzývám všechny k dodržování nařízení a zejména hygienických návyků. Ohleduplností k ostatním snížíme míru rizika nákazy nemoci COVID-19. Pro rodiče platí, že MŠ bude po dohodě s ředitelkou ZŠ nadále otevřena. Od pondělí 16.3.2020 bude v omezeném režimu (jedna třída a doporučení rodičům zanechat své děti doma). Plánované Vítání občánků, které se mělo konat zítra tj. 13.3.2020 je ZRUŠENO! Pro aktuální informace sledujte web obce a ZŠ.

 

Vítání občánků, které bylo naplánováno na 13.3.2020 je zrušeno, náhradní termín bude upřesněn. Děkujeme za pochopení.

 

Doplněné informace pro rodiče ZŠ a MŠ Zlechov ze dne 11.3.2020

OZNÁMENÍ

dne 10. 02. 2020 – Čj. MSMT – 11703/2020-1

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

„Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol“.

V něm doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Po dohodě se zřizovatelem Obcí Zlechov, zastoupenou starostou obce Ing. Ondřejem Machalou, jsme rozhodli, že provoz Mateřské školy Zlechov bude od 16. 03. 2020 do odvolání omezen.

Z tohoto důvodu se obracíme na zákonné zástupce dětí, které naši MŠ navštěvují, pokud mají možnost dítě si ponechat doma, aby tak učinili. Omluvit dítě můžete přímo paní učitelce, nebo prostřednictvím telefonu 572 597 348.

Děkuji za pochopení

Mgr. Marie Polášková

ředitelka ZŠ A MŠ Zlechov

—————————————————————————————————————–

OZNÁMENÍ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednout v ředitelně základní školy v pracovní dny od 12.  do 20.3 2020 v době od 7.00 do 10.00 hodin. Jak již jistě víte, rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví jsou z důvodu zamezení šíření koronaviru COVID – 19 od středy 11. 3. 2020 uzavřeny všechny základní školy. Nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna pro žáky školy. Výuka bude proto probíhat v domácím režimu. V provozu zatím zůstává mateřská škola.

Sledujte, prosím webové stránky školy, kde budou dětem zveřejňovány úkoly pro domácí přípravu. Každý učitel zde bude vypisovat učivo, které je třeba doma nastudovat

Děkuji za pochopení.

—————————————————————————————————————–

 

OZNÁMENÍ

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR, se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

na vzdělávání.

Oznamujeme tímto rodičům uzavření Základní školy Zlechov od 11. března 2020 až do odvolání. Žáci budou mít samostudium dle pokynů vydaných vyučujícími.

Sledujte sdělovací prostředky, provoz školy bude zahájen dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marie Polášková, ředitelka školy

2020_03_10-mzdr_preruseni_vyuky

Prevence je základ

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 501
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace
Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?