KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP – PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj administruje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Blížší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: 577 043 411 (provoz kotlíkové linky v úředních hodinách).

NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+

POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu!

Od 11. 10. 2021 je spuštěn Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dotazníkový formulář neboli tzv. předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů, první vlna sběru potrvá do 31. 12. 2021 – k vyplnění ZDE.

S přípravou dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti) Vám může pomoci manažerka paní Lenka Gregorová- gregorova@buchlov.cz nebo tel.: +420 775 340 349.

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu nebo bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu (u rekreačního objektu je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu), který v nemovitosti také bydlí a vytápí starým kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy má možnost požádat o dotaci na výměnu neekologického kotle za kotel plynový kondenzační, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Předložení dotazníkového formuláře (tzv. předžádosti) Vás bonifikuje při předložení žádosti o poskytnutí dotace. Žádost se bude spolu s přílohami podávat v prvním čtvrtletí 2022.

Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč. Výměnu zdroje tepla žadatel chystá anebo byla uskutečněna po 1. 1. 2021. Dotace je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle:

  • kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130.000,- Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč,
  • plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.

V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940. Pracovníci energetické agentury vám poskytnou  bezplatné poradenství.

V dotazníkovém formuláři (tzv. předžádosti) výše žadatel o kotlíkovou dotaci vyplní základní údaje. Pro výpočet příjmů domácnosti Vám poslouží kalkulačka výpočtu příjmu domácnosti, dále naleznete v přiloženém dokumentu „Informace ke kotlíkových dotacím 2021+“ základní informace a otázky a odpovědi.

Další informace:

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?