Informace z farnosti

Milí farníci.

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. Všechny věřící zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, kdy se můžeme spojit na dálku prostřednictvím modlitby růžence.

V pondělí až středu 6. – 8. dubna od 10 do 17 hodin budou mít věřící možnost si vyzvednout požehnané Jívové ratolesti (kočičky) v předsíni  kostela ve Zlechově.

Chceme všechny farníky pozvat do společenství slavení velikonočního tridua – pomocí přenosu bohoslužeb na internetu. Odkaz najdete na webu farnosti Zlechov: www.farnostzlechov.cz

Všechny mše svaté až do odvolání i velikonoční Triduum budou slouženy bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.

Bohoslužby budou:

  • Zelený čtvrtek – 18:00 hodin
  • Velký pátek – 18:00 hodin
  • Vigilie vzkříšení (sobota) – 19:00 hodin
  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – neděle – 9:00 hodin

 

Na Bílou sobotu bude kostel pro veřejnost otevřený k soukromé modlitbě od 9 do 13 hodin. V tento den budou mít věřící možnost přistoupit ke svátosti smíření v době od 9 do 10 hodin.  Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry). Od 10 do 10.30 hodin bude individuální možnost podání svatého přijímání.

Navrhuji, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkuji Vám, že se k této výzvě připojíte.

V neděli na Hod Boží velikonoční je zvykem žehnat pokrmy ke svátečnímu stolu. Toto požehnání ať vykoná otec rodiny modlitbou uvedenou na webu farnosti.

Po ukončení mimořádných opatření bude všem dána příležitost ke svátosti smíření i svatému přijímání.

Z celého srdce Vám žehná P. Rudolf Chmelař

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?