Farnost Zlechov

Historie farnosti

Římskokatolická farnost Zlechov je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svaté Anny v děkanátu Uherské Hradiště.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1207, kdy patřila velehradskému cisterciáckému klášteru. Zlechov byl tehdy spravován z Boršické farnosti, kde sídlil cisterciácký kněz.

Již ve 14. století je připomínána kaple svaté Anny. Po vypuknutí husitské revoluce byl roku 1421 vypálen velehradský klášter a stejný osud potkal i kostel v Boršicích. Po roce 1431 se řeholníci navrátili do svého kláštera, který byl těžce poškozen. Patnácté století bylo obdobím ničivých česko-uherských válek, které zdejší kraj zpustošily více než války husitské. Po zrušení cisterciáckého kláštera roku 1784 a vzniku samostatné velehradské farnosti.

Na konci 18. století Zlechov však zůstal nadále součástí boršické farnosti, která byla nyní spravována diecézními kněžími. Už od roku 1850 však stála ve Zlechově kaple sv. Anny, kde se konávaly příležitostné bohoslužby.

Římskokatolická farnost Zlechov byla zřízena vyfařením z obce Boršice u Buchlovic dekretem arcibiskupa Mons. Františka Maňáka 30. srpna 1991. O rok později byla zahájena stavba nového kostela, který byl vysvěcen roku 1994.

Římsko-katolický farní úřad

Mgr. Rudolf Chmelař
Zlechov 120, 687 10

E-mail
fazlechov@ado.cz

Telefon
+420 605 761 766

Web
www.farnostzlechov.cz

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?