Odpady – MESOH

MESOH – motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství

http://www.mojeodpadky.cz

Youtube manuál NAŠE ODPADKY.CZ

 

Co je třeba udělat pro svoz odpadu

Od října 2021 ve Zlechově bude fungovat Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH. Všechny nádoby jsou označené čárovými/QR kódy, které jsou načítány svozovou firmou při svozu odpadu. To je podmínka, abychom měli přehled o reálně proběhlých svozech a mohli odměnit ty občany, kteří třídí odpad a předcházejí jeho vzniku.

Jednotlivé bytové jednotky jsou v systému evidovány jako „stanoviště“.

Ke každému stanovišti jsou připojeny:

  1.        osoby, které v dané bytové jednotce mají trvalý pobyt;
  2.        majitelé objektů, kde není trvale hlášena žádná osoba
  3.        nádoby (popelnice/pytle/barevné nádoby), do kterých osoby na stanovišti třídí/ukládají odpad.

Systém může zohlednit i to, že se osoba trvale zdržuje na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt, pokud jsou obě stanoviště v katastru našeho města. Každá ke svozu přistavená nádoba je pracovníky svozové firmy načtena a evidovaná jako by byla plná. Proto doporučujeme nepřistavovat ke svozu poloprázdné nádoby, a to u všech komodit, tedy směsného odpadu, plastů či papíru.

Každé stanoviště disponuje vlastním odpadovým účtem, ve kterém naleznete veškeré informace týkající se svozů Vašich sběrných nádob, získaných EKObodů, počtu osob, svozového harmonogramu a další. Přihlašovací údaje naleznete na arších s kódy, kterými se značí pytle. Pomoci Vám může také  starosta obcekterý Vám přihlašovací údaje poskytne.

Standardní „MESOH rok“ se počítá od října do září. Je to proto, aby byl čas přepočítat EKO body a schválit poplatek na následující rok.

odpadovém účtu, pokud se zaregistrujete do systému MESOH, máte možnost získat až maximální možnou slevu z poplatku na následující rok. Je k tomu nutné vyplnit dotazník a inventuru stanoviště. V odpadovém dotazníku popíšete/zaškrtáte, jak se ve vaší domácnosti nakládá s nejrůznějšími druhy odpadu. V inventuře stanoviště si zkontrolujete a potvrdíte seznam osob registrovaných na daném stanovišti, čísla evidovaných nádob (čárový /QR kód musí mít každá nádoba určená ke svozu, jinak nebude odpad vyvezen).  Možná je i varianta se pouze do odpadového účtu přihlásit, nic nevyplňovat, neočekávat slevu a pouze najít potřebné informace, např. informace o poplatku, aktuální svozový harmonogram.

Pokud osoby na stanovišti nemají přístup k internetu, je možné opsat kódy ze všech používaných popelnic a odpadový dotazník a inventuru stanoviště vyplnit a potvrdit na obecním úřadě.       

Ve vyhodnocovacím období lze získávat EKO body za několik bonusů   .

Pravidla pro získání bonusů:

Bonus za třídění (BT   ) – důkladně vytřiďte všechny jednotlivé komodity:

–          papír; plast + nápojový karton

Jak třídit jednotlivé druhy odpadů

Využít lze adresný svoz od domu* (pytle) nebo   veřejná sběrná místa  „zvony“ či   sběrný dvůr    .

*Pro získání co nejvyšší slevy na poplatku je vždy výhodnější využívat adresného svozu odpadů, buď formou pytlového svozu nebo vlastních sběrných nádob.

Bonus za efektivní využívání nádob na SKO (BV    ) – přistavujte ke svozu vždy pouze efektivně naplněné popelnice, tzn. že v popelnici se nenachází odpad, který tam nepatří (lze ho ještě vytřídit) a popelnice je ke svozu přistavená plná.

Bonus za snižování produkce odpadů (BS)    -předcházejte vzniku odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

Bonus za kompostování (BK)    – kompostujte! Kompostováním předcházíte vzniku odpadu, optimální je, když to, co Vám na zahradě vyroste, tam zůstane a znovu to využijete, stejně tak kuchyňský    bioodpad.

KONTAKTY pro Vaše dotazy:

V případě jakýchkoliv dotazů, změny kontaktní osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí v osobách na stanovišti se můžete obrátit nap. Machalu, starostu obce, e-mail:   mailto:starosta@obeczlechov.cz ,  tel: 572597340, nebo na on-line podporu na webu  https://www.mojeodpadky.cz/, na e-mail  kolektiv@mojeodpadky.cz .

Děkujeme za Vaši spolupráci, za to, že třídíte odpady a berete ohled na životní prostředí.

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?