Dotace

Cyklostezka Zlechov


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006070

Popis projektu:

Obec Zlechov v současnosti realizuje projekt s názvem Cyklostezka Zlechov, zaměřený na výstavbu nové cyklistické infrastruktury podél silnice III/05018, která představuje hlavní průtah obcí. Konkrétně se jedná o výstavbu jízdního pásu pro kola a o vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty. Projekt si klade za cíl odklonit cyklisty z frekventované silnice a navýšit tak jejich bezpečnost, stejně jako navýšit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Součástí projektu je také zřízení parkovacích míst pro kola.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Výše dotace EU: 5 866 668,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 035 294,44 Kč
Celková částka: 6 901 963,00 Kč

Fotografie z realizace

Chodník podél silnice III/05018, Zlechov

Obec Zlechov realizovala projekt „Chodník podél silnice III/05018, Zlechov“. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Cílem projektu výstavbu nového chodníku vedoucího podél silnice III. třídy č. 05018, která prochází obcí Zlechov. Nový chodník vede z centra obce až po konec obce směrem do Buchlovic. Výstavba chodníku řeší zajištění maximální bezpečnosti dopravy a komplexnost kvalitní dopravní infrastruktury v obci, vytváří podmínky ke zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti chodců ve frekventované části obce Zlechov se soustředěnou občanskou vybaveností.

Harmonogram realizace projektu:

07/2017–04/2019

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609


Starosta
572 597 340
Místostarosta  572 597 501
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Dotace


Hlášení škody v obci

Akce v okolí

Kalendář akcí

Kde nás také najdete?


Warning: Illegal string offset 'toolbar_side' in /data/web/virtuals/91761/virtual/www/wp-content/plugins/accessibility-light/includes/class-toolbar.php on line 129

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /data/web/virtuals/91761/virtual/www/wp-content/plugins/accessibility-light/includes/class-toolbar.php on line 129