Březen měsíc požární ochrany

„Požární ochrana – záležitost všech občanů“

I takto se dá nazvat tento článek. Boj proti požárům nemůže být pouze záležitostí hasičů. Je na každém z nás jak budeme dodržovat zásady požární prevence a to jak v soukromí tak i na veřejnosti. Jak už nadpis napovídá, začíná nám jaro a sním spojené pálení biologického odpadu a klestí.

V první řadě si musíme uvědomit, že plošné vypalování je zákonem zakázáno. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
  • Ohraničte důkladně ohniště
  • Mějte po ruce dostatek hasební látky
  • Oheň po celou dobu hlídejte
  • Vyberte na pálení bezpečné místo
  • Pálení neprovádějte při stmívání a večer
  • Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222 Zároveň je možné – pro občany i firmy – nahlásit pálení klestí a odpadu po internetu na adrese: paleni.hzszlk.eu

Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhejte a ihned volejte tísňovou linku 150 nebo 112

HZS Zlínského kraje – Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?