Výročí 760 let města Uherské Hradiště

V letošním roce oslaví Uherské Hradiště 760 let od první písemné zmínky o městě. Město má záměr výročí spolu s veřejností, místními spolky a organizacemi či partnerskými městy přiměřeným způsobem oslavit. Jedná se o první větší oslavu připomínající historii města od udělení titulu Historické město roku, který město Uherské Hradiště získalo před 6 lety.

Akce k 760. výročí města pro veřejnost vyvrcholí v létě Dnem města, který se chystá na sobotu 17. června a jenž bude propojen se Svatojánským jarmarkem.

Výročí založení města připadá na podzim, konkrétně na 15. října, kdy v roce 1257 král Přemysl Otakar II. označil ostrov s kaplí sv. Jiří a několika rybářskými chatrčemi za místo, kde bude opevněné královské město. Proto se v tento den uskuteční Slavnostní mše k výročí. „Rádi bychom, aby mši svatou sloužil pan arcibiskup, aktuálně o tom jednáme,“ přál si starosta. Na den výročí je naplánován také společenský galavečer. Toho se zúčastní i naše partnerská města a budou zde uděleny Ceny města pro významné osoby Uherského Hradiště.

Výročí si bude město připomínat po celý rok formou různých akcí, soutěží nebo programů, do kterých se zapojí školy, Městské informační centrum, Informační centrum pro mládež, Klub kultury, Slovácké muzeum, Slovácké divadlo a další příspěvkové organizace města. „Zajímavým programem, který už je v běhu, je Čaj před pátou v Cafe 21, což je cyklus besed z historie města, který je pod taktovkou historičky Blanky Rašticové,“ konkretizoval Stanislav Blaha.

V letošním roce bude zpřístupněna první etapa internetové Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště, která všem občanům města – zájemcům o jeho historii umožní rozšiřovat si své znalosti, poskytovat informační servis turistům a moderním způsobem propagovat město. Na přípravě encyklopedie se podílí město Uherské Hradiště, Knihovna B. B. Buchlovana (ta je odborným garantem této aktivity), Slovácké muzeum Uherské Hradiště, Státní okresní archív Uherské Hradiště a další.

Radnice jubileu přizpůsobila také vizuální stránku. V rámci grafického manuálu města byla vytvořena speciální varianta loga, které bude po celý rok událost připomínat nejen při oficiálních příležitostech, ale setkat se s ním bude moci i na tiskovinách města, v médiích či ve městě samotném.

Další informace o akci

Kontaktní údaje

Obec Zlechov
Zlechov č.p. 540,  687 10 IČ: 00291609

Číslo účtu: 3121721/0100


Starosta
572 597 340
Účetní 572 597 810
Úřadovna 572 597 339

Pondělí a Středa
07:00 – 17:00
Úterý a Čtvrtek
07:00 – 15:00
Pátek
07:00 – 12:00
Sobota-Neděle
Zavřeno

Veřejná sbírka

Akce v okolí

Kalendář akcí

Hlášení škody v obci

Kde nás také najdete?